Veel kord joonistamisest

Joonistamine on globaalne terviklik oskus, mille omandamiseks on vaja omandada mõned üksikud lihtsad baasoskused. Kui oled need üksikud oskused omandanud ning tervikuks kokku liitnud, oskadki sa joonistada nagu olles selgeks õppinud sammud võid sa kõndida terve elu.

Joonistamise viis baasoskust:

Neid on viis, ent nelja esimest ei tasu vahele jätta, siis tuleb viies neist iseenesest:

  •  Esimene – äärte tajumine, ettekujutus äärtest
  • Teine – ruumi tajumine, ettekujutus ruumist
  • Kolmas – asjade olendite vaheliste suurussuhete mõistmine
  • Neljas – valguse ja varju tajumine, ettekujutus valgusest ja varjust
  • Viies – terviku taju

Kunst suure K-ga vajab loomulikult lisaoskusi: joonistamine mälu järgi ning joonistamine kujutluse järgi, kuid alustamiseks vajate vaid paberit ja pliiatsit.

Joonistamine on globaalne oskus – nagu seda on lugemine, kõndimine, autojuhtimine, ujumine – need kõik on õpitavad.

Globaalsed oskused muutuvad harjutamise tulemusel automaatseks, iseenesest mõistetavaks, neid saab edaspidi pidevalt lihvida.