Visuaalne mõtlemine – parem ajupoolkera

Et aktiveerida paremat ajupoolkera ning visuaalset mõtlemist (R-mode), tuleb sellele ajupoolele tööd anda – treenida visuaalset mõtlemist, kõigele vaatamist erinevalt harjumuspärasest.

Hästi joonistamiseks on vaja hästi vaadata, hästi näha. Meil kõigil on kalduvus näha vaid seda, mida me loodame näha või mida me otsustasime, et me nägime. Joonistamise eeldus on vaatamine. Kuidas siis näha? Meil on seda raske ette kujutada, see teisiti nägemine on meie arvates eriline kaasa sündinud talent. Ka kunstnikud ei oska seda tihti meile selgitada, nad ütlevad: ma joonistan-maalin lihtsalt seda, mida näen. Küsimus jääb: Kuidas näha seda, mida kunstnik näeb? Kunstnik näeb täpsemini, sest ta on teadvel, ta on väga ärkvel oma tegevuses.

“Kunstnik joonistab silmadega, mitte kätega. Mida ta iganes vaatab, kui ta näeb seda selgelt, siis suudab ta seda joonistada. Selgelt nägemine on oluline.” Maurice Grosser

“Ma olen õppinud, et seda, mida ma ei ole joonistanud, ei ole ma ka tegelikult tõeliselt näinud. Kui ma hakkan joonistama mingit tavalist asja, siis ma märkan, kui ebatavaline see tegelikult on, see on tõeline ime.” Frederick Franck The Zen of Seeing, 1973

Joonistamisel on veel ka kolmas mõõde – igaühe individuaalne loov mina. Ja selle mina avastamine on võimalik just loova tegevuse käigus. Et vabastada enda loov potensiaal, selleks peab vabanema oma hirmudest – hirmust selle ees, et sa ei oska ning mida küll teised arvavad jne.

“Ära pööra kriitikutele mingit tähelepanu. Ära isegi ignoreeri neid.” Nicolas Negroponte, 1995

Meis igaühes on peidus võimed, mis ootavad vabastamist. Järgnevad harjutused ongi mõeldud takistavate blokeeringute vabastamiseks ning ülesanded toetuvad Betty Edwardsi raamatule Drawing on the Right Side of the Brain, see raamat on mind palju inspireerinud.

right brain side

Drawing on the Right Side of the Brain

Esimene harjutus: pime joonistamine

See tähendab, et ei vaadata kordagi paberile, vaid silmad jälgivad ainult objekti, mida joonistatakse – antud videos oma kätt. Vaadatakse hästi täpselt ning käsi koos pliiatsiga lihtsalt liigub paberil silmaga kaasa. Selle nimi on – pime kontuur. Kui harjutust väga rahulikult ja tõsiselt mitmeid kordi katsetada, siis veendute ise – käsi suudab kujutada, mida silm näeb ning teeb seda vägagi täpselt. Ja siin on oluline just “praktiline tegutsemine” st proovi ise järgi. Lugemisest ei piisa joonistama õppimiseks.

Teine harjutus – kontuurjoonistamine

Siin on oluline rahulik ja aeglane joonistamine- vaatamine, seekord hoitakse oma kätt paberile lähemal ning vaadatakse korraga nii kätt kui paberit vaheldumisi. Esimeses harjutuses vaadati ainult kätt, mitte paberit.